Termoforming


Termoforming mašina služi za izradu pakovanja optimalne mase od 20g do 200g. Mašina se sastoji iz tri segmenta, formiranja, punjenja i zatvaranja i odsecanja. Celokupna mašina izrađuje se u sklopu sa dozatorom i transportnom trakom za odlaganje gotovog proizvoda. 

<Nazad na nove mašine