Filter stanica


Vršimo izradu filter stanica sa različitim vrstama filtera (metalni, filcani), koju mogu biti stacionarni ili mobilni. Filteri omogućuju detaljno prečišćavanje radnog fluida u većini slučaja sok, koji ide u završnu fazu prerade. Izrada se može vršiti sa centrifugalnom pumpom u sklopu ili bez nje. Celokupan sklop se izrađuje od nerđajućeg čelika koji zadovoljava sve standarde.

<Nazad na nove mašine