Rotativa (kajsija)


Rotativa je mašina namenjena za odvajanje koštice od mesa ploda kod kajsije, ali uspomoć određenog podešavanja mašine postoji mogućnost i prerade bilo koje vrste koštičavog voća. Vršimo izradu rotativa sa različitim kapacitetima u kombinaciji sa nerđajućim čelikom i određenim poliamidnim delovima koji zadovoljavaju sve standarde. 

<Nazad na nove mašine