Tendo


PURE TROPIC-Linija Tetrapaka-Karuvampalayam, Indija, preduzeće koje se bavi preradom voća i proizvodnjom različitih vrsta sokova i vina.
Za Pure Tropic smo radili:
  • Uređaj za pasterizaciju i sterilizaciju;

<Nazad na reference