Sirela


Sirela & co je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i pakovanjem sirila (maje) i voćnih sirupa.
Za Sirelu smo radili:
  • Automatska zatvaračica;
  • Automatska etiketirka;
  • Transportna traka;
  • Sabirni sto;

<Nazad na reference