Londessa


Londessa predstavlja jednu od najmodernijih fabrika za proizvodnju kozmetike na Balkanu, što govori stalan is tabilan index rasta poslovanja iz godine u godinu. Njihovi proizvodi su u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.
Za Londessu smo radili:
  • Šumferica;
  • Etiketirka;
  • Razni temperacioni sudovi;

<Nazad na reference