Jomil


Jomil je preduzeće koje u svojo grupaciji obuhvata više preduzeća sa raličitim delatnostima. Grab d.o.o. je najmlađa fabrika ove grupacije i njena delatnost je prerada voća i povrća.
Za Grab smo radili:
  • Barboter;
  • Inspekciona traka;
  • Pasirka;
  • Vakum uparivač;
  • Punilica;

<Nazad na reference