TLG


TLG je Nemačka firma koja se bavi remontom Tetra-Pack linija i izradom sistema procesne tehnike.
Za TLG smo radili:
-UHT sterilizator;
-Aseptic;

<Nazad na reference